१)रुवीभ्याली गाउं पालिका ( साविकको तिप्लिङ, सेर्तुङ र लापा गाविस ६ वडा )
२) खनियाबास गाउं पालिका(साविकको झार्लाङ,दार्खा, सत्यदेवी गाविस) ५ वडा

३) गंगाजमुना गाउँ पालिका ( साविकको री,गुम्दी,फुलखर्क,बसेरी र बुढाथुम गाविस ) ७ वडा

४)नेत्रावती गाउं पालिका ( साविकको मार्पाक, कटुञ्जे, सेमजोङ गाविस ५ वडा

५)त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका(साविकको मुलपानी, सल्यानटार,त्रिपुरेश्वर,आगिन्चोक र सल्यानकोट गाविस ७ वडा

६) ज्वालामुखी गाउँ पालिका( साविकको मैदी,ढोला,खरी र चैनपुर गाविस ७ वडा

७)नीलकण्ठ नगरपालिका ( साविकको मुरलीभन्ज्याङ, सुनौलावजार साङकोष र नीलकण्ठ गाविसको नीलकण्ठ नगरपालिकामा अव थप हुने खाल्टे र धुंवाकोट गाविस १४ वडा,

८) सिद्धलेक गाउँ पालिका ( साविकको नलाङ,सलाङ र कुम्पुर गाविस ७ वडा

९) वेनिघाट रोराङ गाउँ पालिका ( साविकको महादेवस्थान, वेनिघाट,धुषा र जोगिमारा) १० वडा

१०) गजुरी गाउं पालिका ( साविकको किराञ्चोक, पिडा र गजुरी गाविस ८ वडा

११) गल्छी गाउं पालिका ( साविकको बैरेनी, कल्लेरी र गोगनपानी गाविस  ९ वडा

१२) थांक्रे गाउं पालिका ( साविकको केवलपुर,थांक्रे,तसर्पु र भुमेस्थान गाविस १० वडा

१३) धुनिवेसी नगरपालिका( साविकको छत्रेदेउराली, जिवनपुर र नौविसे गाविस ९ वडा )

स्थानीय निकाय पुर्नसंचरना आयोग जिल्ला प्राविधिक समितिले धादिङ जिल्लामा ९० वडा कायम गर्ने सिफारिश गरेको छ । साविकको ४६ गाउँ विकास समिति र १ नगरपालिकालाई मिलाएर वनाईएको नयाँ संरचना अनुसार धादिङ जिल्लामा अब दुई नगरपालिका र ११ गाउं पालिका रहनेछ ।

१)रुवीभ्याली गाउं पालिका ( साविकको तिप्लिङ, सेर्तुङ र लापा गाविस ६ वडा )

तिप्लिङ गाविसको १,२,३,४ र ५ नम्बर वडालाई मिलाएर एक वडा,तिप्लिङकै,६,७,८ र ९ नम्बर वडाको २ नम्बर वडा, सेर्तुङ गाविसको १,२,३,४ र ९ नम्बर वडालाई ३ नम्बर ,सेर्तुङ गाविसको ५,६,७ र ८ नम्बर वडालाई ४ नम्बर वडा, लापा गाविसको ७,८ र ९ नम्बरलाई ५ नम्बर,लापाको ७,८ र ९ लाई ६ नम्बर वडा प्रस्ताव गरिएको छ ।

२) खनियाबास गाउं पालिका(साविकको झार्लाङ,दार्खा, सत्यदेवी गाविस) ५ वडा

झार्लाङ १ र २ लाई १ नम्बर झार्लाङको ३ देखि ९ नम्बरलाई २ नम्बर वडा,दार्खाको २ देखि ६ लाई ३ नम्बर वडा,दार्खाकै १,७,८र ९ नम्बरलाई अव ४ नम्बर,सत्यदेवीको १ देखि ९ नम्बरलाई ५ नम्बर वडा प्रस्ताव गरिएको छ ।

३) गंगाजमुना गाउँ पालिका ( साविकको री,गुम्दी,फुलखर्क,बसेरी र बुढाथुम गाविस ) ७ वडा
यस गाउं पालिकाको वडा विभाजन गर्दा  रि गाविसको १,२,३,६र ८ नम्बर वडालाई १ नम्बर,रि को ४,५,७ र ९ लाई २ नम्बर,गुम्दीको १ देखि ५ नम्बर वडालाई ३ नम्बर,गुम्दीको ६ दख ९ नम्बर वडालाई ४ नम्बर,फुलखर्क,बसेरी र बुढाथुम सिंगो गाविसलाई समेटेर क्रमशः ५,६ र ७ नम्बर वडा प्रस्ताव गरिएको छ ।

४)नेत्रावती गाउं पालिका ( साविकको मार्पाक, कटुञ्जे, सेमजोङ गाविस ५ वडा
यस गाउं पालिकाको वडा संरचना यस प्रकार रहेको छ ।  मार्पाक गाविसको २ देखि ८ नम्बर सम्मको वडालाई १ नम्बर,मार्पाकको १ र ९ त्यसै गरी सेमजोङको ७,८ र ९ नम्बर वडा लाई २ नम्बर, सेमजोङको १ देखि ६ नम्बर वडालाई मिलाएर ३ नम्बर, कटुञ्जेको १,२,३ र ४ नम्बर वडालाई ४ नम्बर,कटुञ्जेको ५ देखि ९ नम्बर वडालाई अव ५ नम्बर वडाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

५)त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका(साविकको मुलपानी, सल्यानटार,त्रिपुरेश्वर,आगिन्चोक र सल्यानकोट गाविस ७ वडा
बहुचर्चित १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलबिद्युत्त आयोजनाको क्षेत्र भित्र पर्ने नेपालकै दोश्रो ठुलो टार भनेर चिनिएको सल्यानटार गाविसलाई समेत समेटेर प्रस्ताव गरिएको यस गाउं पालिकामा मुलपानी गाविसको सवै वडालाई समेटेर १  नम्बर वडा,सल्यानटारको ६,७,८ र ९ नम्बरलाई २ नम्बर,सल्यानटारकै १ देखि ५ नम्बर वडालाई मिलाएर ३ नम्बर,त्रिपुरेश्वर गाविसको सवै वडालाई मिलाएर ४ नम्बर,आगिन्चोकको ८ र ९, सल्यानकोटको १ देखि ४ नम्बर वडालाई ५ नम्बर,आगिन्चोकको १ देखि ७ नम्बर वडालाई ६ नम्बर र सल्यानकोटको ५ देखि ९ नम्बर वडालाई गाभेर ७ नम्बर वडा प्रस्ताव गरिएको छ ।

६) ज्वालामुखी गाउँ पालिका( साविकको मैदी,ढोला,खरी र चैनपुर गाविस ७ वडा
मैदी गाविसलाई ज्वालामुखी गाउं पालिकाबाट अलग वनाई सिद्धलेक गाउं पालिकामा राख्नुपर्ने भन्दै मैदीका स्थानीयवासी आन्दोलनमा उत्रिएपनि प्राविधिक समितिले मैदीको १ देखि ३ लाई १ नम्बर,मैदीको ४ देखि ७ लाई २ नम्बर,मैदीको ८ र ९ लाई ३ नम्बर, ढोला गाविस गाविसलाई ४ नम्बर, खरी गाविसलाई ५ नम्बर, चैनपुरको १ देखि ४ लाई ६ नम्बर,चैनपुरको ५ देखि ९ लाई ७ नम्बर वडाको रुपमा प्रस्ताव गरेको छ ।

७)नीलकण्ठ नगरपालिका ( साविकको मुरलीभन्ज्याङ, सुनौलावजार साङकोष र नीलकण्ठ गाविसको नीलकण्ठ नगरपालिकामा अव थप हुने खाल्टे र धुंवाकोट गाविस १४ वडा,
नीलकण्ठ नगरपालिकाको साविकको अवको १ नम्बर वडामा साविकको ४ नम्बर वडा, २ नम्बरमा साविकको १ र २ वडा,सदरमुकाम धादिङबेसी रहेको ३ लाई ३ नम्बरनै कायम राख्ने, ४ नम्बरमा साविकको ८ नम्बर, ५ नम्बरमा साविकको वडा नम्बर १२ लाई प्रस्ताव गरिएको छ भने  ६ नम्बरमा साविकको ५ र ६ नम्बर वडा,७ नम्बरमा साविकको७ नम्बर वडा,८ नम्बरमा साविकको ८ र ९ नम्बर वडा, १० नम्बरमा ज्यामरुङ गाविसको १,२,३,८ र ९ नम्बर, ११ नम्बरमा ज्यामरुङ गाविसको ४ देखि ७ नम्बर वडा,१२ नम्बरमा खाल्टे गाविसको १,७,८ र ९ नम्वर,१३ नम्बरमा खाल्टे गाविसको २ देखि ६ नम्वर वडा र १४ नम्बरमा धुंवाकोट गाविसको सबै वडालाई कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

८) सिद्धलेक गाउँ पालिका ( साविकको नलाङ,सलाङ र कुम्पुर गाविस ७ वडा
कुम्पुर गाविसलाई गजुरी गाउं पालिकामा नराखस्ी सिद्धलेक गाउं पालिकामा राखेको भन्दै स्थानीयले विरोध गर्दै आईरहेको भएपनि समितिले नलाङको १ देखि ५ नम्बर वडालाई १ नम्बर,नलाङकै ६ देखि ९ नम्बर वडालाई २ नम्बर, सलाङको १ देखि ५ नम्बरलाई ३ नम्बर,सलाङको ६ देखि ९ नम्बरलाई ४ नम्बर,कुम्पुर १,३ र ४ नम्बरलाई ५ नम्बर,कुम्पुर ५,६ र ७ लाई ६ नम्बर र कुम्पुरको २ ,८ र ९ लाई मिलाएर ७ वडाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

९) वेनिघाट रोराङ गाउँ पालिका ( साविकको महादेवस्थान, वेनिघाट,धुषा र जोगिमारा) १० वडा
चेपाङ समुदायको वसोवास धेरै रहेको चार वटा गाविसलाई मिलाएर वनाईएको यस गाउं पालिकाको नाम वेनिघाट रोराङ रहेको छ । रोराङ शव्दको अर्थ चेपाङ भाषामा फुलवारी भन्ने बुझिन्छ । यस गाउं पालिकाको वडा विभाजन महादेवस्थान गाविसको १ देखि ५ नम्बरलाई १ नम्बर,महादेवस्थानको ६ देखि ९ नम्बरलाई २ नम्बर,बेनिघाटको १,२ र ९ लाई ३ नम्बर,बेनिघाटको ३,४ र ५ लाई ४ नम्बर,६,७ र ८ लाई ५ नम्बर,धुषाको १ र २ लाई ६ नम्बर,धुषाको ३ देखि ६ नम्बर सम्म मिलाएर ७ नम्बर,धुषा ७,८ र ९ लाई ८ नम्बर, जोगिमारा १ देखि ५ नम्बरलाई ९ नम्बर,जोगिमाराको ६ देखि ९ नम्बरलाई मिलाएर १० नम्बर वडा प्रस्ताव गरिएको छ ।

१०) गजुरी गाउं पालिका ( साविकको किराञ्चोक, पिडा र गजुरी गाविस ८ वडा
गजुरी गाविसको १ र ३ लाई १ नम्बर,२,४ र ८ लाई २ नम्बर,५,६,७ र ९ लाई ३ नम्बर, पिडाको १ ,३ र ६ लाई ४ नम्बर,२,४ र ५ लाई ५ नम्बर, पिडाकै ७,८ र ९ लाई ६ नम्बर, किराञ्चोकको १ देखि ५ लाई ७ नम्बर, ६ देखि ९ लाई ८ नम्बर वडाका रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

११) गल्छी गाउं पालिका ( साविकको बैरेनी, कल्लेरी र गोगनपानी गाविस  ९ वडा
देशका १० वटा नमुना शहर मध्येको एकमा परेको गल्छी क्षेत्रलाई समेटेर वनाईएको गल्छी गाउं पालिकामा अव ९ वडा रहने भएको छ । जस्को विभाजन यस प्रकार गरिएको छ । बैरेनी गाविसको २,४,५ र ६ नम्बर वडालाई १ नम्बर,बैरेनीको १,७ र ३ लाई २ नम्बर, बैरेनी ८ लाई ३ नम्बर, बैरेनी ९ लाई ४ नम्बर, कल्लेरी गाविसको १,२ र ३ लाई ५ नम्बर,कल्लेरी ४,५ र ६ लाई ६ नम्बर,कल्लेरी ७,८ र ९ लाई ७ नम्बर ,गोगनपानीको१,२,३,४ र ९ नम्बरलाई मिलाएर ८ नम्बर र गोगनपानीकै ५,६,७ र ८ लाई ९ नम्बर वडा वनाईने भएको छ ।

१२) थांक्रे गाउं पालिका ( साविकको केवलपुर,थांक्रे,तसर्पु र भुमेस्थान गाविस १० वडा
थांक्रे गाउं पालिकाको १ नम्बर वडामा केलवपुर गाविसको १,२,८ र ९ नम्बर, २ नम्बर वडामा केवलपुर गाविसको ३ देखि ७ नम्बर वडा, ३ नम्बर वडामा साविकको थांक्रे ३ नम्बर, ४ नम्बर वडामा थांक्रे गाविसको ४ देखि ८ नम्बर, ५ नम्बर वडामा तसर्पु गाविसको १,२,३,४ र ८ नम्बर, ५ नम्बर वडामा तसर्पुको ५,६,७ र ९ नम्बर, ८नम्बर वडामा भुमेस्थानको १,२,३ र ५ नम्बर, ९ नम्बरमा भुमेस्थानको ४ देखि ७ नम्बर र १० नम्बर वडामा भुमेस्थान गाविसको ८ र ९ नम्बर वडालाई प्रस्ताव गरिएको छ ।

१३) धुनिवेसी नगरपालिका( साविकको छत्रेदेउराली, जिवनपुर र नौविसे गाविस ९ वडा )
राजधानी संग सिमाना जोडिएको, औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा विकास हुंदै गएको, नौविसे र छत्रेदेउराली गाविसलाई समेत समेटेर वनाईएको धुनीवेसी नगरपालिकाको १ नम्बर वडामा छत्रेदेउराली गाविसको १ देखि ५ नम्बर वडा, २ नम्बर वडामा छत्रेदेउराली गाविसको ६ देखि ९ नम्बर,३ नम्बर वडामा जीवनपुर गाविसको ८ र ९ नम्बर, ४नम्बर वडामा जीवनपुरको ५,६ र ७ नम्बर,५ नम्बर वडामा जीवनपुरको १ देखि ४ नम्बर,६ नम्बर वडामा नौविसको ३,४ र ५ नम्बर,७ नम्बरमा नौविसेको ६ र २ नम्बर, ८ नम्बरमा नौविसेको ७ र ८ र ९ नम्बरमा नौविसेको १ र ९ नम्बर वडालाइ प्रस्ताव गरिएको छ ।

Facebook Comments